Kommunen erbjuds köpa militärmark

Fortifikationsverket kommer att träffa Gotlands kommun för att diskutera vilka områden och fastigheter som kommunen är intresserad av att köpa på P18-området.

Försäljningschef Anna Lena Eriksson på Fortifikationsverket säger att kommunen har förköpsrätt, men försäljningen kommer att ske till marknadsmässiga priser.

Fastigheterna och markområdena har redan var och en för sig ett uträknat pris men det talar vi inte om, säger Anna Lena Eriksson.

Efter förhandlingarna med kommunen ska Fortifikationsverket förhandla med statliga bolaget Vasallen, som har i uppdrag att förvandla militära områden för andra verksamheter.