Arsenik i grund och botten

Arsenik är det grundämne som för närvarande utgör det största hotet mot människors hälsa. Värst är situationen i de länder där man fått hjälp av biståndsorganisationer att borra brunnar...

Under 70-talet var dricksvattnet den store dödaren i Bangladesh, infekterat och smutsigt flodvatten var allt som fanns. Biståndet bestod i djupborrade brunnar som gav friskt klart vatten. Bangladesh är ett exempel på ett land där bistånd utgått från många olika länder, Storbritannien och Sverige bland andra.  Man gjorde dock ett misstag - det var ingen som tänkte på att undersöka om vattnet innehöll arsenik.

Det är kanske inte så konstigt, det är ju inte den första föroreningen man tänker på i samband med brunnar. Bakterier och ph och annat är bättre övervakade.

Men här låg arseniken och gömde sig djupt nere i bergslagren. Den gjorde ingen skada så länge det inte kom in luft, men så fort borren gjort hål och syre strömmade in så frisattes arseniken i det utströmmande vattnet.

Det hände inte med detsamma, men så småningom började befolkningen att få konstiga hudförändringar - vita fläckar, och sedan hårda små svarta fläckar. I Bangladesh var det inte så många som reagerade, men i grannlandet Indien, i en provins som gränsar till Bangladesh, undrade man 1998 om grannarna kunde ha drabbats av någon förgiftning.

Sedan drogs hela historien upp, men då hade redan 20 år gått. Så länge hade man druckit av det arsenikhaltiga vattnet.

Arsenik är kraftigt cancerframkallande - nu kan man räkna med att de speciella arsenikcancertyperna dyker upp, de är hudcancer, urinblåscancer och lungcancer.

Vad händer nu? Kan man ge dem rent vatten i stället? Hur mår den nya generationen vars mammor är arsenikbelastade? Och hur hänger det ihop i Argentina, där befolkningarna levt med höga arsenikhalter från vulkanasklager i evärdeliga  tider utan att bli sjuka? Kan det ha skett en genetisk anpassning till arsenik där?

I programmet hör vi miljögeokemiskten docent Prosun Battacharyia från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och miljömedicinaren professor Marie Vahter från Karolinska Institutet i Solna.

En bok om arsenik, som ännu bara finns på engelska, kan rekommenderas för dem som vill sätta sig in i arsenikens historia och framtid: ”Venomous earth” av Andrew Meharg, utgiven januari -05.

Programmet är en repris från februari 2005