De tysta patienterna

Psykpatienter tvingas till vårdcentralerna - farlig utveckling, anser läkare

Allt fler psykiatripatienter vänder sig till vårdcentralerna, på grund av nedskärningarna inom Skaraborgs sjukhus öppenpsykiatri. Läkaren Peter Åkesson anser att det är en farlig utveckling, eftersom den rätta kompetensen inte finns där.

Att patienter inom psykiatrin tvingas vända sig till vårdcentralerna ställer till med stora problem, eftersom allmänläkarna inom primärvården redan har ont om tid, och dessutom inte har kompetens nog att behandla de psykiskt sjuka patienterna.

– Primärvården finns ju alltid på plats, men vi har inte kompetens eller resurser att sköta de här patienterna. De kommer i kläm, helt enkelt, säger Peter Åkesson, läkare på vårdcentralen i Töreboda och styrelseledamot i Läkarförbundet.

"Vart ska de ta vägen?"
Sedan nedskärningarna inom öppenpsykiatrin genomfördes vid årsskiftet, då man slutade ta in stafettläkare, har Åkesson och hans kollegor fått ta emot allt fler psykiskt sjuka patienter som egentligen borde få vård via någon av sjukhusets psykiatrimottagningar.

– Eftersom patienterna får svårt att komma fram vanliga vägarna inom psykiatrin så slår det över på oss, och vi får patientgrupper som vi inte är kompetenta att sköta. Men vart ska de ta vägen? De måste ju få hjälp någonstans.

Vilken situation hamnar ni i då, när patienterna vänder sig till er?
– Vi får ta beslut och göra insatser som vi inte är kompetenta att göra. Mera komplicerade psykiska sjukdomar ska gå hos specialister och inte hos oss. Vi märker redan nu att vi får svårt att få en second opinion hos specialisterna. De har inga resurser att ta emot patienterna för en bedömning, när vi går bet i våra behandlingar.

Primärvården ska ta hand om patienterna
När fackförbunden har haft möte med sjukhusledningen om det krisiga situationen på psykiatrin har ledningen presenterat en åtgärdsplan, där en av åtgärderna är just att primärvården ska ta hand om de patienter som inte hinns med. Och det förvånar Läkarförbundet.

– Vi upplever ofta en knaper situation när det gäller resurser och tider, så vi har inte så mycket luft i systemet att vi kan ta emot fler patientgrupper. De flesta vårdcentraler har svåra vakanslägen, och använder sig också stafettläkare.

Åkesson säger att själva idén att fasa ut stafettläkarna, som också kallas springläkare eller hyrläkare, är bra. Speciellt inom pyskiatrin där patienterna är i behov av stabila kontakter.

– Men samtidigt kan avlastningen från stafettläkarna vara den enda möjligheten för de ordinarie läkarna att orka med sitt arbete. Patienterna blir ju inte färre för att stafettläkarna försvinner, säger han.