Säker datorhall planeras i Fårösund

2:17 min

Tanken är att bygga en plats för datalagring med hög säkerhet i Fårösund, som samtidigt kan värma upp simhallen och sporthallen på området med överskottsvärmen. Det handlar om en investering på 40-100 miljoner och som väntas ge 10-20 nya jobb.

Många internationella företag som Facebook och Google väljer att placera sina datorservrar i Sverige och andra nordiska länder för att det är säkrast i världen här, och det beror på att elnäten här är ovanligt stabila och att länderna är politiskt stabila.

Bakom planerna på en stor säker datorhall står Håkan Ringbom som är vd för BRS Network. Att den ska ligga just i Fårösund beror på att där finns en stor datorkabel från Sverige till Gotland som går vidare till Baltikum.

Projektet NEZ data center omfattar en 1 400 kvadratmeter stor betongbyggnad med flera mindre hallar för datorer. Säkerheten i och omkring byggnaden ska vara hög och ha bevakning dygnet, runt året.

Anläggningen ska drivas med el men också ha ett eget reservkraftverk. Fullt utbyggd kommer den ha plats för 660 dator-rack som var och en alstrar lika mycket värme som en mindre villa, och överskottsvärmen från datorerna ska kunna användas för att värma upp simhall, idrottshall, restaurang och övernattningsrum som finns på Ka3:s gamla militärområdet i Fårösund.