Friskolor riskerar vite för brister i verksamheten

1:27 min

Två fristående gymnasieskolor i Stockholms län, som båda heter Energigymnasiet, riskerar sammanlagt 600 000 kronor i vite på grund av brister i skolverksamheten. Skolinspektionen ansökte i dag om vitet hos Förvaltningsrätten i Stockholm, sedan man vid flera tidigare tillfällen påtalat problemen för skolan.

Enligt Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolinspektionen, har skolan bland annat inte sett till att eleverna får tillräcklig undervisningstid:

– Skolan kan inte visa att de har koll på att eleverna verkligen får den undervisningstid som de har rätt till, säger han.

Är det helt enkelt så att eleverna går för lite i skolan?

– Ja, det finns en risk för det, när huvudmannen inte kan visa att man har koll på att eleverna får den undervisningstid de har rätt till.

Enligt Skolinspektionen dras Energigymnasiet i Täby och Energigymnasiet i Upplands Väsby fortfarande med flera allvarliga brister, trots att inspektionen vid flera tillfällen informerat skolan om detta.

Förutom att det saknas tillräcklig kontroll hur mycket undervisningstid eleverna får i skolan kritiserar Skolinspektionen bland annat skolornas arbete med elever som behöver särskild hjälp, att de saknar en plan mot kränkande behandling, och att det inte finns några skolbibliotek.

Om Energigymnasiet inte rättar till bristerna före 5 oktober i år kommer Skolinspektionen ansöka om att de ansvariga företagen ska betala ytterligare 600 000 kronor vardera, för de två skolorna.

Göran Lundkvist är rektor på de båda gymnasierna sedan i maj. Han säger att beskedet från Skolinspektionen var oväntat. Han håller inte med om bristerna som Skolinspektionen lägger fram och pekar bland annat på att skolorna har nöjda elever:

– Vi har elever som trivs och anser att de blir väl behandlade, föräldrarna är nöjda. Vi har aldrig haft så många sökande som vi har nu. Därför är vi lite förvånade. Men vi kommer göra precis allt vi kan för att rätta till det här, säger Göran Lundkvist.