Fortsatt dystert på svensk arbetsmarknad

1:29 min

Det syns ingen ljusning på arbetsmarknaden. I slutet av juni var sammanlagt 388 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i olika program – en svag ökning jämfört med förra året, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen i dag.

Det dröjer innan det vänder uppåt, säger Johan Bissman, tillförordnad analyschef på Arbetsförmedlingen.

– I den prognos vi släppte i början av juni pekade vi på att vändningen kommer under senare delen av 2013 och under 2014. Det står vi fast vid, säger Johan Bissman.

Arbetslösheten ligger envist parkerad strax över 8 procent och det finns få tecken på ljusglimtar. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen ökade i juni med 14 000 personer, jämfört med för ett år sedan.

Men ser man till hela första halvåret har 20 000 fler fått jobb än under samma tid förra året. Antalet varsel minskar långsamt. I juni varslades 4 500 personer om uppsägning, och det är en halvering jämfört med hösten 2012.

Men andra siffror går åt fel håll. De lediga jobben har blivit färre det senaste halvåret, framför allt inom industrin. Det kan vara illvarslande, säger Johan Bissman på Arbetsförmedlingen.

– Det är alltid oroväckande med minskade platser. Eftersom industrin står för en stor del av vår export är det naturligtvis inte bra. Det kan ju vara ett tecken på att våra exportmarknader går sämre.

De senaste siffrorna för industriproduktionen i Sverige visade också på en nedgång. Kan det vara något som sätter avtryck på jobben?

– Det kan det vara. Men vi ska inte dra några förhastade slutsatser på en månads statistik. Vi får invänta fler månader för att kunna dra några slutsatser och peka på några tendenser. Men visst är det oroväckande om industriproduktionen minskar, säger Johan Bissman.