Luftföroreningar ökar risken för lungcancer

2:31 min

Risken att drabbas av lungcancer av luftföroreningar ökar också vid halter som ligger under EU:s gränsvärden, visar en ny studie som publiceras i medicintidskriften Lancet Oncology i dag.

Professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin har lett den svenska delen av studien.

– Gränsvärdena för luftföroreningar är för höga. Det är inte bara lungcancer som orsakas. Det finns flera andra typer av hälsoeffekter: hjärtinfarkt, stroke, lungfunktionsstörningar hos barn som uppträder vid nivåer under de gränsvärden som finns, säger professor Göran Pershagen.

Forskarna har studerat effekten av partiklar i luft hos mer än 300 000 personer i nio länder. Resultaten är entydiga: även halter under de gränsvärden som EU satt upp, ger en ökad risk att drabbas av lungcancer. Tidigare studier har visat samma effekt för hjärt-kärlsjukdomar. Professor Bertil Forsberg vid Umeå universitet tycker att gränsvärdena bör sänkas.

– Ja, det tycker jag, och det har många experter på luftföroreningar framfört i flera år, bland annat inom Världshälsoorganisationen. Vi har i Europa i dag gränsvärden som ligger på dubbelt så hög nivå som är rekommenderat av den samlade expertisen.

Partiklarna kommer från trafiken, bland annat från dubbdäck som river upp dem från asfalt när vägbanorna är snöfria, men också från industriutsläpp och bostadsuppvärmning.

Trots att Sverige anses ha en bättre luftkvalitet än många andra länder, så överskrids gränsvärdena även här och Sverige har dragits inför EU-domstolen för det och kan vänta dryga böter när domen faller.

I en kommentar i tidskriften Lancet oncology konstateras att luftföroreningarna är ett allvarligt hälsohot, men att det ändå en riskfaktor som går att påverka. Bertil Forsberg tycker att det finns mycket att göra åt problemen.

– Mycket av de här partiklarna kommer ju från transportsektorn och vi har ju fortfarande många väldigt nedsmutsande fordon på våra vägar. Man skulle ju genom miljözoner tvinga bort de här fordonen från våra vägar. Man kan ju också se till att vi stimulerar resande i våra tätorter via kollektivtrafik och cykling.

Göran Pershagen säger att man själv också kan påverka sin risk:

– Om man röker så ska man sluta förstås. Det är en väldigt viktig riskfaktor som inte bara påverkar lungcancer utan många andra hälsoeffekter som luftföroreningar orsakar. Sedan tycker jag att vi ska ha en sådan miljö i städerna så att alla kan bo där. Vi ska kunna ha barnfamiljer där utan att riskera hälsorisker för barn eller vuxna, säger Göran Pershagen.