Tvätteri får besk kritik

Landstingsservice är missnöjt med hur företaget Simonsen sköter sina leveranser av textilier.
Ofta har fel artiklar levererats, leveranser är försenade och flera har inte kommit fram alls. Bristerna har orsakat mycket extra arbete i vården och för de interna transporterna inom sjukhuset. Landstingsservice kräver nu att leveranserna omgående ska ske enligt avtal. Servicefunktionen vill också ha en skriftlig redogörelse från företaget om det som inte fungerat, vilka åtgärder som vidtagits och också vilka som planeras.