Räcker en tagg som bevis för att fälla graffitimålare?

1:30 min

Är en tag, alltså en graffitimålares signatur, tillräckligt bevis för att fälla någon för klotter? Det vill nu Pia Johansson som är lagman i Blekinge tingsrätt att Högsta domstolen ska pröva. 

– Det finns domstolar som har dömt att det räcker att det är en personlig tag som är målad och då finner man att det är ställt utom rimligt tvivel och dömer den som äger tagen. Vi i rätten är av uppfattningen att det inte räcker bara med tagen och tagens utseende, säger Pia Johansson, lagman på Blekinge tingsrätt.

Fallet handlar om tre killar i Ronneby som blev frikända från att ha klottrat på hus och tåg. Bevisen som bestod av killarnas tags räckte inte. Men eftersom domstolar verkar döma olika vill Pia Johnsson att högsta domstolen en gång för alla ska bestämma att en tag inte är tillräckligt bevis. 

Vi står under Sankt
Eriksbron i centrala Stockholm. 
– Jag har tagit hit dig för att titta lite grand på graffiti och gatukonst men också för att komma med några konkreta exempel på tags som används av fler än en person, säger debattören Tobias Barenthin Lindblad.

Han används som expertvittne i flera mål och tycker att domstolar har dålig kunskap om graffitikulturen. Åklagare brukar använda poliser som experter och poliser hävdar att det finns en specifik kultur i graffitivärlden.
– Inom den här specifika kulturen så finns det olika hederskodex och ett av de här hederskodexen är att man får inte ta en annan persons tag. Jag ser massa exempel på att det dyker upp tags i Stockholm som jag känner igen från 80-talet. Jag är högst tveksam att det är samma person som gör dem.