Mediajätte spanar in Kungsberget

Igår kom Sandvikens kommun ett steg närmare en försäljning av fritidsanläggningen Kungsberget. Kommunen har undertecknat en avsiktsförklaring om försäljning ihop med den tilltänkte köparen.
Det är it-företagaren Patrik Lindehag, grundare av auktionssajten Bidlet, som fattat intresse för den kommunägda skidanläggningen, som medfinansiär står den norska mediajätten Schibstedtkoncernen. Sandvikens kommun, som länge letat efter en kapitalstark köpare som är villig att satsa på Kungsberget, undertecknade igår en avsiktsförklaring om försäljning. Före första maj ska de tilltänkta köparna ge besked om de tänker fullfölja affären eller inte.