Djur omhändertagna efter vanvård

43 vanvårdade hundar och fem hästar har tagits om hand av polisen, sedan djurskyddsinspektör och veterinär inspekterat en hundgård i norra Värmland.
Enligt dem hade hundarna miserabla hygieniska förhållanden i blöta och leriga hundgårdar, de saknade ordentliga hundkojor - och bråte och ett djurkadaver fanns i deras utrymmen. Det blir nu Länsstyrelsen som får avgöra om djurägaren skall få tillbaka vården av hundarna och hästarna.