Fler oljeskadade alfåglar på Fårö

Ytterligare ett 50-tal alfåglar som varit nedkletade med olja har skjutits på Fårö av personer med anknytning till Gotlands Skarpskytte och jägargille.

Alfåglar med olja har påträffats runt om på Fårös stränder, det vill säga både på den östra och den västra sidan av ön.

Jägaregillet kommer att fortsätta att skjuta oljeskadad alfågel under de kommande dagarna.

Däremot har Kustbevakningen inte funnit någon olja till havs vid spaningsflygning över Östersjön.