Oense om akutkirurgin

Förhandlingarna mellan landstingsledningen och den så kallade NEON-gruppen från Bollnäs sjukhus har gått i baklås. Båda parter beskyller varandra för att inte vilja kompromissa tillräckligt mycket i frågan om vilka verksamheter som ska finnas kvar på sjukhuset i Bollnäs framtiden.
Stötestenen är akutkirurgin. Landstingsledningen kräver att den ska läggas ner, medan NEON-gruppen kräver att den ska få vara kvar. Klimatet mellan de båda parterna är nu kyligt, och NEON-gruppen, som består av sjukvårdspersonal från Bollnäs, är inte välkommen på landstingstyrelsens möte på torsdag nästa vecka, då beslutet om akutkirurgin ska fattas.