Var tionde elev skolkar

Borgarskolan i Gävle, är den av länets skolor där flest elever fått sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro. Men rektorn förnekar att skolans elever skolkar mer än andra.
Borgarskoplan i Gävle har en hög andel indragna studiemedel i jämförelse med rikssnittet. På Borgarskolan drogs studiemedlet in för mer än var tionde elev under höstterminen. Skolans rektor Olof Lejonhuvud, säger att den höga frånvaron beror på att skolan har ett effektivt system att registrera skolk och inte på att skolan skulle ha högre ogiltig frånvaro än andra. Allt fler elever på gymnasiet får sina studiebidrag indragna på grund av skolk. Om en elev har hög ogiltig frånvaro rapporterar skolan det till Centrala Studiestödsnämnden CSN, som då drar in studiemedlet under en månad eller mer. Totalt i landet blev knappt EN procent av samtliga gymnasieelever utan studiemedel under en tid i höstas, och det är en ökning jämfört med året före. I länet håller sig bland andra Bromangymnasiet i Hudiksvall och Staffansskolan i Söderhamn strax över riksgenomsnittet, medan till exempel Vasaskolan i Gävle har något lägre andel indragna studiebidrag. Vasaskolans rektor Arne Övrelid håller inte med Borgarskolans rektor om att den låga frånvarostatistiken skulle beror på sämre koll av eleverna, utan en hög studiemotivation.