Kommundel ändrar närhetsprincip

Hagunda kommundel kommer inte längre att låta de som bor närmast förskolorna få platserna först.
De föräldrar som bor långt ut på landet hamnar idag hela tiden sist i kön. Efter kritik från flera föräldrar så diskuterade kommundelsnämnden frågan igår, och inte heller politikerna tycker att det här är rimligt. Kommunen skall utgå från den så kallade närhetsprincipen när förskoleplatser fördelas, den innebär att alla ska få dagisplats så nära hemmet som möjligt. Men den här principen har på flera håll också tolkats som att det alltid är den som bor närmast förskolan som ska få plats först. Nu vill politikerna i Hagunda alltså i stället börja gå efter andra kriterier, som vem som ställt sig i kön först.