Bedrägerierna på nätet har nått rekordnivåer

1:50 min

35 procent fler anmälningar har kommit in i år än samma period i fjol. Polisen hinner inte utreda allt.

– Ja, vi kan ju konstatera att vi kommer aldrig att kunna utreda i fatt det här. Polisen har blivit bättre och vi behöver bli ännu bättre. Vi har ökat vår produktivitet, men inflödet ökar ännu mer, säger Anders Olofsson, förundersökningsledare på bedrägeriroteln i Stockholm.

Men har inte vi som medborgare rätt att kräva att ni hinner ikapp?

– Ja, säg det till våra statsmakter att polisens resurser ska gå till bedrägerier. Om du till exempel skulle sitta med 30 man på en rotel och få in 12 000 anmälningar på ett år, hur ska du hantera det?

Nästan var 20:e minut får polisen in en anmälan om nätbedrägeri. Allt från att man har fått sin identitet kapad, att man har betalat i förskott för en vara som aldrig kommer, till att man har blivit av med pengar från kontot efter att ha lämnat ut uppgifterna till det man trott var ett seriöst företag.

Nya siffror från Brottsförebyggande rådet visar att drygt 12 000 anmälningar om bedrägeri med hjälp av internet kom in första halvåret i år. Det är fler än under samma period förra året.

Ökningen har pågått i tio år och anonymiteten på nätet gör att det är svårt att klara upp brotten. Förra året lyckades man binda en gärningsman till 15 procent av dem.

– Det finns ofta inte spår, i bästa fall får man tag i en målvakt som står för ett konto, som kan ha olika förklaringar till varför man har ställt upp med ett konto, säger Anders Olofsson.

Svårigheterna att utreda och den stora mängden anmälningar gör att polisen fokuserar på att förebygga. Både allmänheten, företag o myndigheter måste vara mer alerta, säger Anders Olofsson, som kommer ingå i en specialenhet mot bedrägerier som startar i september.

– Folk måste sluta vara så naiva som man ofta är, man ska inte chansa på att betala i förskott och tro att ”det går säkert vägen”. Våra myndigheter måste bli bättre på att identifiera den som anmäler, ändrade förhållanden i ett företag till exempel, säger Anders Olofsson.