Företagssatsning i KAK-regionen

Kommunerna Köping, Arboga och Kungsör gör en satsning på företagsutveckling tillsammans med fyra banker, Almi och länsstyrelsen.

I ett och ett halvt år framåt kommer olika aktiviteter att anordnas för att stimulera företagandet. Bland annat kommer man att anordna kurser och seminarier om nyföretagande, informera om riskkapital och marknadsföring och anordna en entreprenörstävling för skolorna.

Det är Almi som tagit initiativet till satsningen, Gunnar Nihlén, VD på Almi, menar att en viktig anledning är att man vill få företagarna att våga satsa.