Katedralskolan utrymd efter hotbrev

Katedralskolan i Linköping fick vid lunchtid idag utrymmas efter att man hittat ett hotbrev riktat mot skolans elever.

Vid polisen säger man nu på eftermiddagen att man alltid tar allvarligt på den här typen av hot men att verksamheten vid skolan kommer att återupptas under morgondagen.

Vem eller vilka som ligger bakom hotet är okänt.