Tibro

Oansvariga föräldrar bakom drunkningsolyckor

1:32 min

Hittills i år har fyra barn omkommit i badolyckor, enligt Svenska Livräddningssällskapet som menar att oansvariga föräldrar ofta ligger bakom drunkningsolyckor. För att nå nollvisionen får nu barn från sju års ålder lära sig livräddning på simskolan.

På Tibros sommarsimskola vid Örlenbadet är barnen inriktade på att ta många simmärken - men även att lära sig rädda liv.

-- Det som vi fokuserar på är märkena där livräddning ingår, det går vi igenom med de små barnen också, förklarar simlärarinnan Sanna Jacobsson.

– Nytt för i år är att det trycks mycket mer på bad- och båtvett i samband med livräddningen, uppger fritidskonsulenten på Tibro kommun, Jan Östlind.

Nioåriga Orli siktar på silvermärket. Det är med livbojar och den så kallade ”förlängda armen” som han och kamraten Isaac övar sig i att rädda liv.

– Silvermärket är svårast och nu kan jag rädda liv genom att kasta livbojen eller förlängda armen, säger Orli medan kamraten låtsas att drunkna i det mörka sjövattnet.

Nolltolerans mot drunkning
– Det som är allra viktigast är att alla ska bli simkunniga. Man ska simma under vattnet och djupdyka under vattnet även om det är lite kallare, och även om de flesta barnen tycker att det obehagligaste är att få huvudet under vattnet, förklarar Jan Östlind.

Hittills i år har fyra barn omkommit i drunkningsolyckor, och förra året satte Svenska Livräddningssällskapet (SLS) som mål att inga barn och ungdomar under 19 år ska drunkna.

– Det borde inte vara några barn som drunknar. Vi har konstaterat på tidigare olyckor att samtliga fall gäller icke simkunniga barn och att det inte fanns någon tillsyn, ingen vuxen i närheten som kunde bevaka barnen. Barn som inte kan simma måste bevakas hela tiden, säger Karin Brand generalsekreterare på SLS.