Försvaret har svårt att behålla yrkessoldater

1:59 min

Försvarsmakten har fortfarande stora problem med utbildningen av yrkessoldater. 35 procent slutar i förtid eller väljer inte det militära efter utbildningen.

Nu förlängs grundutbildningen en vecka. Ihop med andra åtgärder ska detta minska avhoppen.

– Vi måste vidta åtgärder för att just avgångar och mötet med försvarsmakten ska bli bättre, säger överste Hans Hansson som är chef för Militärhögskolan i Halmstad och ansvarar för utbildningen.

Efter förlängningen blir den grundläggande militära utbildningen, GMU kallad, 13 veckor. Den extra veckan är ett sätt att minska det höga tempot i utbildningen som inte minst de kvinnliga rekryterna klagat på i de enkätundersökningar som försvaret gör löpande.

– Det har varit väldigt intensivt. I gång från tidigare morgnar till sena kvällar i tolv veckors tid. Det är en ny värld för många och tar hårt på många, säger Hans Hansson.

En lite längre utbildning innebär också att den fysiska träningen kan bli bättre och då minskar en del skador man haft, inte minst i närstridsövningar.

Hans Hansson menar att man också måste bli bättre på yrkesvägledning, vilka yrkesval man kan göra inom försvaret, något som kvinnor också efterfrågat. Avhoppen måste ned, att de fortfarande ligger på 35 procent är inte acceptabelt.

– Det är inget man kan glädjas åt. Vi vill ha ner siffrorna, egentligen är det så att alla som kommer in vill vi ha kvar, säger Hans Hansson.

Enkätsvaren från rekryterna visar också att försvaret än i dag har problem med att komma tillrätta med två gamla svårlösta problem – officerare som trakasserar en del rekryter och att kvinnor sextrakasseras i den militära miljön.

– Vi är väldigt på instruktörer och förband att det här får inte förekomma, säger han.

De många avhoppen gör att försvarsmakten kan få problem att ställa de styrkor på fötter som regering och riksdag beslutat om.

År 2019 ska det enligt de ursprungliga planerna finnas 9 000 man som tjänstgör periodvis inom försvaret och 7 000 som tar anställning för åtminstone tolv år.

Det är för tidigt att säga, menar Hans Hansson, men han tror detta ska gå att lösa.

– Men man ska inte sticka under stol med att det finns problem att jobba med hela tiden och det är det vi gör för att verkligen få tag i dem som vi behöver, säger Hans Hansson.