Ungdomsarbetslöshet ökar

Arbetslösheten bland ungdomar i länet ökar. På ett år har arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år stigit med 27 procent.
Enligt Håkan Lindgren, biträdande länsarbetsdirektör, är ökningen ovanligt stor. Uppsala är dock fortfarande det län som har näst lägst arbetslöshet i landet. Den totala arbetslösheten i länet uppgår till 4,7 procent, jämfört med 6,8 procent som är riksgenomsnittet.