STOCKHOLMS LÄN

KD: Förlossningsplatser till Sophiahemmet och S:t Görans sjukhus

Ett beslut om att förlossningar ska kunna ske på Sophiahemmet och S:t Görans sjukhus måste omgående tas, det debatterar representanter från kristdemokraterna i Stockholms stad för i Svenska Dagbladet.

De menar att de satsningar som alliansen i Stockholms läns landsting presenterat i sin bugdet för nästa år är otillräckliga.

Med tanke på befolkningsutvecklingen i länet måste antalet förlossningsplatser utökas och barnmorskors arbetsvillkor förbättras, skriver dem.