Lastbil välte

En lastbil med det förhållandevis farliga ämnet natriumkloratpulver välte vid femtiden på lördag morron fem kilometer väster om Arboga. E18/E20 väster om Arboga stängdes av under bärgningsarbetet. Ingen skadades vid olyckan.