Massor av vanvårdade gravar i Stockholm

Det finns mer än 550 gravar i Stockholm som är så vanvårdade att kyrkogårdsförvaltningen anser att gravplatserna ska anses förverkade.

Det framgår av en rapport som Stockholms kyrkogårdsnämnd tar ställning till i dag, tisdag.

De flesta vanvårdade gravarna finns på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen.

Om Kyrkonämnden beslutar att gravplatserna ska förverkas så tar kyrkogårdsförvaltningen över dem från den 1 mars.