Busstrafik i Heby utreds ?

Heby kommun vill att Västmanlands lokaltrafik, VL, utreder en samordning av all skattefinansierad busstrafik i kommunen. Bakgrunden är att kostnaderna för busstrafiken ökat, både för kommunen och för landstinget. Tanken är nu att en samordning mellan skolskjutstrafiken och VL:s linjetrafik skall spara pengar.
Idag kostar trafiken i Heby 32 miljoner kronor, varav kommunen betalar 18 miljoner. VL svarar för trafiken på befolkningstätare områden och kommunens skolskjutssar är de enda bussar som trafikerar glesbygden. Bland de funderingar som nu finns påpekas att just skolbussarna borde kunna köra fler turer om dagen i glesbygden, eftersom de saknar trafikuppgifter under större delen av dagen. Samtdigt skulle linjebussarna ta över elevskjutsarna på vissa sträckor. Men en av problemen är vem som skall anpassa sig efter vem. Skall skolan börja och sluta i enlighet med VLs tidtabeller eller skall tidtabellerna anpassas så att skoldagen inte förskjuts eller förändras ? Även färdtjänsten bör finnas med i bilden när man nu ser över möjligheterna till en samordning av den samhällsbetalada trafiken i Heby kommun. Start för en ny ordning skulle kunna vara till sommaren 2003, då samtliga avtal med skolskjutsentreprenörer och färdtjänst löper ut.