Israel på väg att bli oljestormakt

0:58 min

Israel kan vara på väg att bli en ny oljestormakt i Mellanöstern. Provborrningar har visat att åtminstone en del av landet har lika mycket skifferbaserad utvinningsbar olja som de allra största oljeproducenterna.

Minst 150 miljarder fat olja ligger gömda i skifferlagren i området mellan Jerusalem och den palestinska enklaven Gaza. Men det finns ytterligare ett tjugotal fyndigheter i landet och World Energy Council, en världsomspännande energiorganisation, räknar med att det kan finns uppemot 250 miljarder fat olja i Israel.

Det är nästan lika mycket som storproducenten Saudiarabien anses förfoga över.

Det är inte bara den skifferbaserade oljan som israelerna hoppas på. I östra Medelhavet finns stora gasfyndigheter som Israel redan har börjat utvinna. Och det här kan komma att påverka oss, säger Ulf Svahn, VD för Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

– Ja, det påverkar oss på det sättet att all ny tillgång som kommer på markanden bidrar ju till att hålla nere prisutvecklingen på en rimligare nivå än man vad man kanske har förutspått tidigare. Så att på så sätt så kanske det kan påverka oss. Men det kommer att ta lång tid innan det här kommer ut på marknaden. Så vi pratar ingenting som händer nästa år eller om två år.

Israelisk gas och olja i den här storleksordningen förändrar inte bara tillgången och prisbilden. Det påverkar också den politiska balansen i Mellanöstern. Israel blir rikare och får till exempel råd att satsa mer på sitt försvar som för tillfället dras med besparingsbekymmer. Samtidigt kan ett större utbud av olja och gas försena målet ett fossilfritt energisamhälle och att jordens temperatur inte får öka mer än två grader.

– Man skall ju också sätta det här, tycker jag, i perspektivet av klimataspekten där då IEA (International Energy Agency) går ut och påpekar att vi skulle behöva lämna kanske två tredjedelar av våra fossila resurser i backen för att klara tvågradersmålet.