Kristianstad

Hemtjänstföretag Lex Sarah-anmält kommunen

1:33 min

Vårdtagare i Kristianstad kommun riskerar att vanvårdas. Gertrud Care AB har nu Lex Sarah-anmält både sig själva och kommunen eftersom patientsäkerheten är i fara.

Morgonhjälp 15 minuter. Dusch 40 minuter. Städning 70 minuter.

Detta är exempel på det kommunen kallar schablontider för olika insatser uträknade utifrån genomsnittliga hemtjänstbesök. Men med sin lex-Sara anmälan vill nu Gertrud Care slå larm om att systemet inte fungerar. Det innebär man kan snarare bedömer hur många hemtjänsttillfällen en vårdtagare behöver och än att se till tiden.

– Det behöver inte vara några problem med schablontider så länge man kan se till individen. Men vi är inte "kvart-människor" allihop, säger Gertrud Weiselblad, VD för Gertud Care i Kristianstad.

I förlängningen menar Gertrud Weiselblad att man riskerar att göra sig skyldig till vanvård och att de själva bryter mot socialtjänstlagen om de inte ger den omsorg som de anser behövs.

Detta blev extra tydligt i ett ärende där en vårdtagare var bedömd till drygt 90 schablontimmar i månaden men i realiteten behövde man mer än det dubbla. Gertrude Care utförde extratimmar ändå och de första tre månaderna fick man betalt för övertiden, men i juni sa men från kommunen stopp tillsammans med ett brev där man beskyllde hemtjänstföretaget för att ha för hög ambitionsnivå.

– Vi hamnar i ett moment 22. Antingen anpassar vi oss efter kommunens önskemål, ger undermålig vård och begår ett lagbrott. Eller så ger vi god vård, men får arbeta ideelllt, säger Johanna Henriksson, enhetschef på Gertrud Care.