Fler entreprenadmaskiner stjäls

1:26 min

Det stjäls allt fler entreprenadmaskiner i Sverige. Framöver ska många stora infrastrukturbyggen genomföras i Västra Götaland, och från polisens sida finns en oro över att detta kommer att förvärra problemet. 

Håkan Carlsson på Göteborgspolisen leder polisens nationella transportsäkerhetsgrupp. Han tror att det är den ekonomiska uppgången i många länder som gör att behovet av stora entreprenadmaskiner ökar.

– Det är ju så att allt eftersom att infrastrukturen byggs upp i olika länder behövs det entreprenadmaskiner, och då ser de kriminella ligorna en möjlighet att tjäna pengar.

Förra året stals nästan 300 entreprenadmaskiner i Sverige. Enligt polisen försvinner två tredjedelar av dessa spårlöst, troligtvis ut i Europa. Det finns ingen tillförlitlig statistik bakåt i tiden, men både polisen och branschen upplever att stölderna blir fler och fler så väl i Sverige som i övriga Europa.

Polisen tror att de kriminella ligorna allt mer har kommit att inse hur värdefulla entreprenadmaskinerna kan vara. Då de oftast står på obevakade områden är det dessutom förhållandevis enkelt att stjäla dem, trots dess skrymmande storlekar. I Europa omsätter stölderna nu flera miljarder kronor årligen.

 EU:s expertgrupp kring fordonskriminalitet, där Håkan Carlsson är Sveriges representant, vill nu se över regelverket kring entreprenadmaskiner för att kunna minska antalet stölder:

– Det är ett stort problem att det finns dåliga serienummer på de här maskinerna. Så i vår grupp arbetar vi på en ny typ av standardiserade serienummer, som gör de sökbara. Vi tittar också på någon form av ägarbevis som följer maskinen under dess livslängd, som kan styrka att man äger den maskin man har, säger han.

Reporter: Jesper Ingevaldsson