Entusiaster vill rädda kalklinbanan med hjälp av turister

6:05 min

Den sedan länge hotade kalklinbanan mellan Forsby och Köping ska under sommaren monteras ner. Men nu vill några eldsjälar ta över driften och göra linbanan till en turistattraktion.

Den idella intresseföreningen "Kalklinbanan Forsby-Köping" hade sitt första möte på söndagskvällen och det var ett 30-tal kalklinbanevänner som slöt upp för att visa sitt stöd.

Kalklinbanan som ägs av Nordkalk har stått stilla i många år och ägaren har inget intresse av att bekosta ett bevarande. Dessutom anser både kommunerna som linbanan löper igenom och länsstyrelsen att ett övertagande och en konvertering till persontrafik skulle vara för kostsamt. Därför har Nordkalk under sommaren så smått nu börjat montera ner de korgar som löper utmed banan.

Medlemmarna i den nya föreningen vill nu i elfte timmen undersöka möjligheterna att bevara hela linbanan och driva kalklinbanan som en stiftelse och med hjälp av privata investerare säkra ekonomiska medel för att rusta upp och göra delar av linbanan till en turistattraktion.

– Det vi har i vårt koncept är i grunden ett föreningsägt aktiebolag. En ideellt ägd organisation som på kommersiell basis ska kunna bedriva turisttrafik på banan. Skillnaden mot tidigare förslag är att vi ska hitta en egen finansiell bärighet i verksamheten och inte förlita oss på kommuner eller länsstyrelser, menar Kent Bauman, ordförande i den nybildade föreningen.

Föreningen menar att Nordkalks kalkyl över kostnaden för linbanan inte stämmer. Enligt ägaren kostar det 1 ½ miljon per år att bara bevara kalklinbanan, men enligt Kent Bauman så ligger den faktiska driftskostnaden enligt deras beräkningar på max 300 000 kronor per år.

– Vi har tittat på en liknande linbana i norrland, där driftskostnaden för den tretton kilometer långa banan ligger på under 100 000 kronor.

Första steget blir nu att stoppa rivningen och ta över ägandet, därefter hoppas man kunna locka investerare som ska hjälpa till att finansiera upprustningen och konverteringen till turisttrafik. Kent Bauman ser inget problem i att det redan finns en intresseförening (Kalklinbanans vänner) utan menar att det är bra med två grupperingar som drar mot samma mål.