SVERIGE

Slut på skit i vattnet - ny lag ställer krav på båtägare

1:36 min

Den nya lagen om förbud att tömma sitt toalettavfall direkt i vattnet ställer krav på båtägare. En ny gratisapp till smarta telefoner är ett steg på vägen i kampen mot övergödning och avföring i våra vatten.

– Det måste vara stängt, annars rinner skiten ut, säger Rinus Voorn.

Han är ordförande för Karlskrona Segelsällskap i vårt grannlän Blekinge och visar tömningsstationen som står längst ut på en brygga. På en båt intill pekar han mot ett hål där slangen som suger upp toalettavfallet ska föras ner.

Ett exempel på hur man lätt hittar till tömningsstationer runt om i landet är en gratis applikation som man kan ladda ner till smarta telefoner. Över 10 000 personer har redan laddat ner appen.

Rinus Voorn uppmanar båtägare att börja tänka om – för miljöns skull.

– Det behövs en attitydförändring bland båtfolket, så att de använder den latrintömning som finns i Blekinge. 

När man tömmer sitt toalettavfall direkt i vattnet tillförs kväve- och fosforämnen. Det bidrar till övergödning, vilket i sin tur påverkar algblomningen.

Men inte bara för miljöns skull är det viktigt att havet hålls rent från mänskligt avskräde.

– Det är en sanitär fråga att vi faktiskt släpper ut mänsklig avföring direkt i havet, det kan sprida virusinfektioner och bakterier, bland annat e-colibakterier. Vi har småbarn och hundar som får i sig vatten. Och det känns kanske inte så fräscht att bada i samma vatten som båtlatrinen hamnar, säger Jenny Herzman, marinekolog på Länsstyrelsen.

Från april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. De enda fritidsbåtar som undantas är de som k-märkts av Statens maritima museer.

Vad tycker du som om förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar? Var det på tiden att det kom? Kommentera gärna!