Bostadsbristen ökar

Det råder bostadsbrist i 80 av landets kommuner, enligt en ny mätning som Boverket gjort.
Det är 20 kommuner fler än förra årets mätning. Och arton av de 80 kommunerna med bostadsbrist ligger i Västsverige, enligt Göteborgsposten. Samtidigt har omkring 75 kommuner i landet så stora uthyrningsproblem att lägenheter rivs. Enligt Boverkets enkät kommer över femtusen lägenheter att rivas inom ett år.