Stöd till små flygplatser kan begränsas

Små svenska flygplatser kan hotas av ett nytt förslag från EU-kommissionen. Kommissionen vill begränsa stödet till flygplatser till 50 procent under högst fem års tid.

En sådan begränsning av stödet kan bli särskilt besvärligt för små flygplatser som de i länets inland.

EU-kommissionen har gett medlemsstaterna och allmänheten tid fram till den 7 mars att yttra sig över förslaget, skriver nyhetsbyrån Nyheter i norr.