Universitetet bygger under jord

Göteborgs universitet planerar att bygga en datacentral i Vasaparken. Utbyggnaden på 600 kvadratmeter ska ske helt under jord.
1902 tillät Göteborgs Stad att Göteborgs Högskola hyresfritt fick byggas på kommunal mark i Vasaparken. 100 år senare är universitetet ett byggnadsminne och en utbyggnad så känslig att den måste ske helt under jord. Dom 600 kvadratmeterna behövs till en datacentral, men också till förråd, fläktrum och soprum. Utåt blir enda förändringen en ny dörr med porttelefon och kortläsare och så ventilationsgaller i stenmuren. Kommunstyrelsen godkände häromdan planerna på villkor att Vasaparken inte skadas, men accepterar att en mäktig pelarek avverkas under ombyggnadsarbetena om en ny planteras på samma ställe. Ombygganden kan vara klar om ett år om universitet väljer att fullfölja mångmiljonprojeketet.