Chef medger problem i hemsjukvården på Gotland

1:12 min

Det blev rörigt därför att vi inte visste hur många patienter vi skulle ta över. Den förklaringen framför ansvarig chef nu med anledning av kritiken från revisorerna angående hemsjukvården.

Hemsjukvårdens nya organisation får hård kritik. Nu kräver regionens egna revisorer att socialnämnden gör något åt saken omgående, annars äventyras patientsäkerheten.
Det var i fjol höstas som hemsjukvården gick över från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till socialförvaltningen. Bakgrunden till beslutet var att politikerna trodde det skulle bli effektivare, eftersom hemtjänsten sorterar under socialförvaltningen.

Det visade sig dock att socialförvaltningen inte hade fullständiga uppgifter om hur många patienter som har hemsjukvård, och personalen var underdimensionerad från början, vilket ledde till överbelastning av sköterskorna. Detta ledde i sin tur till flera misstag: en patient fick en annan patients medicin under åtta dagar, och en patient med bensår glömdes bort. Totalt har tre så kallade Lex Maria-anmälningar gjorts av felaktiga behandlingar.

Revisorerna konstaterar att hemsjukvården inte kan garantera patientsäkerheten och kräver att något görs.

Och Lena Andreasson, som är avdelningschef för socialförvaltningens äldreomsorg och särkilt boende, medger nu att omorganisationen var illa förberedd.