vara

Elev placerades felaktigt i särskola hela skolgången

Västra Skolan och Vara kommun kritiseras av Skolinspektionen efter att felaktigt hållit kvar en elev i särskola, trots att eleven bedömdes vara normalbegåvad och skulle gå i vanlig grundskola.

Beslutet att placera eleven i särskoleklass togs av rektorn på Västra skolan i Vara, och trots att en psykolog två år senare konstaterade att eleven inte längre hade de funktionsnedsättningar den haft vid skolstarten, hölls eleven kvar i särskoleklassen i ytterligare tre år.

Efter grundskolan placerades eleven i gymnasiesärskola och gick sedan hela sin skoltid i särskoleklass.

Eleven, som idag är vuxen, anmälde själv det hela till Skolinspektionen, som nu kritiserar kommunen för att inte ha omplacerat eleven redan efter år två.

Kommunnen menar att de tagit hänsyn till att elevens föräldrar velat att eleven skulle fortsätta i särskoleklass. Detta skriver Skaraborgs läns tidning idag.