Datainspektionen kritiserar MKB-register

Det kommunala bostadsbolaget MKB:s registrering av känsliga uppgifter om hyresgäster strider mot personuppgiftslagen. Det konstaterar Datainspektionen i ett beslut idag.  

Men eftersom osäkerheten omkring uppgifternas ålder är stor, och att åklagaren har inlett en undersökning, så nöjer sig Datainspektionen med att konstatera att fel har gjorts.

– Allmänt sett så har man använt sig av personuppgifter som inte är rimliga med hänsyn till den verksamhet som MKB bedriver. Vi ser särskilt allvarligt på det som bedöms som känsliga personuppgifter i lagen, säger Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen.

Det är noteringar som ”svart bryter på franska”, ”troligen psyksjuk” och ”missbrukare” som samlats i pärmar som Datainspektionen ser särskilt allvarligt på. Man kommer dock att verka för att branschen själva ska ta fram regler för hur personuppgifter ska behandlas.

Men mot bakgrund av att åklagaren valt att ta upp fallet och att e-posten är flera år gammal kommer Datainspektionen inte att gå vidare i ärendet.