Landshövding vill ha brandflyget åter

Landshövdingen i Halland, Lars-Erik Lövdén, begär tillsammans med sex andra landshövdingar i södra Sverige, att staten åter ska finansiera skogsbrandflyget. Anledningen är stora risker för brand efter stormskövlingen.

Sommaren 2003 drog sig staten ur finansieringen av övervakningsflyget.

Landshövdingarna begär nu att regeringen skall avsätta medel för skogsbrandflyg under perioden april till oktober.

I en skrivelse betonar landshövdingarna att brandrisken ökar eftersom stora mängder virke, ris och annat skogsavfall kommer att lagras i skogsområdena och lämnas kvar på hyggena.