Sommarpatrullen

Fladdermöss och giftmord i Tykarpsgrottan

2:27 min

Det är en riktigt varm och solig högsommardag. Men likt solskygga troll har sommarpatrullen krupit ner i det dunkla. Idag sänder vi från underjorden i Tykarpsgrottan.

Grottan, som egentligen är en gammal kalkgruva är cirka 20 000 m² stor och ungefär hälften av området kan man promenera i.

Anna Axelsson är verksamhersledare på Tykarpsgrottan. Hon berättar att marken ovanför grottan varit en potatisåker och bönderna som brukade marken hade alla tillgång till kalken.

Det var en släkting till Anna som ägde marken som gruvan låg under. Sedan 1950-talet har hennes familj haft guidade turer i grottan och sedan ett och ett halvår tillbaka tog Anna över verksamheten efter sin pappa.

Gruvan är bara öppen på sommaren för under resten av året bor här en massa bevingade typer som sover upp och ner i gruvtaket. Under somrarna bor fladdermössen ute i träd, men senare på hösten flyttar de in i grottan.

Har man tur kan man träffa på några av de mest sällsynta fladdermusarterna här.

Bland annat kan man få träffa en Barbastell eller den stora Bechstein fladdermusen.

Men sannolikheten är större att se en vattenfladdermus som hör till de vanligaste fladdermusarterna i Sverige.

Sommarpatrullen hittade inte så många fladdermöss idag. Men vi hittade däremot något annat läskigt. Sara Arámbula är i full gång  med planering inför sina föreställningar med skrämmande skrönor och berättelser om lokala mord.