Jönköping får nytt finrum

Hotellplan vid kanalen i centrala Jönköping kommer att börja byggas om inom ett halvår. Igår begärde stadsbyggnaskontoret pengar för att helt göra om planen vid Stora Hotellet.
Tanken är att minska på antalet bilar och istället öppna för människor mot kanalen mellan Vättern och Munksjön. Inspirationen har Jönköpings styrande fått från framgångarna med serveringarna på den närbelägna Hamnpiren. En ny gångväg och cykelväg mellan Hotellplan och Hamnpiren kommer också snart byggas - troligen om en månad.