Ödeshög

Företag har bråttom att provspränga

1:38 min

Företaget Tasman metals som vill starta gruvbrytning nära Vättern söder om Ödeshög, har i en ansökan begärt att få börja med provsprängningar på platsen redan innan beslut om provsprängningar vunnit laga kraft. Det här väcker förvåning och ilska hos berörda i närområdet.

– Man tycker att det inte ska kunna gå till på det sättet, utan allting måste ta den tid det ska ta. Det känns väldigt lustigt att vissa ska kunna ta genvägar genom byråkratin. Och visst är man orolig – Vättern är det viktigaste vi har, säger Jessica Svensson som driver Öninge Camping några hundra meter från Vättern utanför Ödeshög.

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Östergötland har fått en ansökan från företaget Tasman metals som tidigare hette Tasmet. De vill börja provspränga efter sällsynta jordtartsmetaller i Norra Kärr där de har ensamrätt till fyndigheterna.

Och det är en begäran i ansökan som väckt frågetecken, för företaget vill börja med provsprängningarna direkt om miljöprövningsdelegationen säger ja, utan att behöva vänta på att beslutet ska vinna laga kraft.

– Det är inte nåt konstigt alls att man begär verkställighetsförordnande, och det är inte att se som någon genväg, säger Jurist Karin Fridell som är ordförande i miljöprövningsdelegationen.

Hon menar att det här inte är något ovanligt när företag ansöker om tillstånd enligt miljöbalken.

– Säkerligen i bortåt hälften av våra prövningar är det så.

Vad brukar beslutet bli då? Brukar de få börja innan beslutet vunnit laga kraft?

– Oftast brukar vi förordna verkställighetsförordnande. Hur det blir i det här fallet vet jag inte, vi har inte fattat något beslut än.

Även om verksamheten startar direkt efter ett beslut så går det att överklaga och få ändringar påpekar Karin Fridell, och fortsätter:

– Den ansökan vi har att ta ställning till gäller fyra gropar där provbrytning ska ske, och det är inte på något sätt så att frågan avgörs nu om det ska bli någon gruvdrift eller inte.