kalklinbanan

S kräver att kalklinbanan sätts i drift

1:57 min

Socialdemokraterna i Vingåker vill att Nordkalk öppnar kalklinbanan för transport av kalk igen. Detta för att inte öka lastbilstransporterna.

Igår berättade vi att Nordkalk ger kalla handen till den förening som erbjudit sig att ta över kalklinbanan för att rädda den undan rivning, och att Nordkalk kommer fortsätta riva kalklinbanan som planerat.

Men Socialdemokraterna i Vingåker har hittat en annan öppning.

Nordkalk är på väg att skicka in en ansökan om att utöka tillståndet för kalkbrytning från dagens 60 000 ton till 190 000 ton per år. Det innebär att vägarna mellan brottet i Forsby till fabriken i Köping kommer belastas med ytterligare lastbilstransporter, något Socialdemokraterna är kritiska till.

– Vi vill villkora tillståndet. Man ska köra linbanan och inte använda lastbilstransporter, säger Håkan Persson, socialdemokrat och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker.

Nordkalks tillstånd för kalkbrytning kommer att prövas av Miljöprövningsdelegationen i Uppsala. Socialdemokraterna ska skicka en skrivelse dit och kräva att tillståndet villkoras.

– Om jag ska vara ärlig tror jag det blir svårt, för det är ju en kapplöpning med tiden, men vi kämpar in i det sista, säger Håkan Persson.

Kalklinbanan stängdes för att det inte blev lönsamt att hålla den igång. Men Håkan Persson tycker inte att ekonomin ska vara det viktigaste.

– Vi ser ju det miljömässiga i det här, att man ska använda linbanan eftersom det är miljömässigt överlägset. Sedan är det en trafikfara att öka transporterna med 40 enkeltransporter om dagen, säger Håkan Persson.

Den mängd kalk som Nordkalk vill transportera i framtiden, 190 000 ton per år, är nästan i nivå med produktionen när kalklinban var igång. Det säger K-G Källerfors, tidigare ordförande för föreningen Kalklinbanans vänner.

– När man körde linbanan sist var det runt 200 000 ton man körde.

När linbanan var igång transporterades korgarna till Köping med 45 sekunders intervall och varje korg rymde 1 200 kilo kalk. K-G Källerfors menar att det inte är så stor skillnad i effektivitet mot lastbilskörning.

– På en timme, som det tar för en lastbil att åka, har du fått 94 ton via linbanan, säger han.

Enligt K-G Källerfors rymmer en lastbil omkring 40 ton. Om Nordkalk kör 20 laster om dagen motsvarar det knappt nio timmar via linbanan.

Möjligen är det dyrare att hålla kalklinbanan i drift, enligt K-G Källerfors, men precis som Håkan Persson pekar han på miljöproblemen med lastbilstransporter.

– Dels är det utsläpp via lastbilar som är betydligt mer än när man kör med elmotorer, sedan har du trafikproblemen också med stora lastbilar som går på vägarna där det är trångt ändå. Jag förstår företaget, om det skulle bli något dyrare vill man inte gärna ha linbanan igång, det kan jag förstå företagsekonomiskt. Men samhällsekonomiskt borde man kunna täcka den luckan, med EU-stöd till exempel, så att man når de miljömål man faktiskt har, säger K-G Källerfors.