Gällivare

Boliden vill släppa ut 20 gånger mer koppar från Aitikgruvan

Boliden vill släppa ut mer koppar från Aitikgruvan i Gällivare än vad som var sagt när bolaget fick tillstånd att fördubbla produktionen i gruvan. Men Naturvårdsverket är kritiska.

Boliden vill nu släppa ut 20 gånger mer koppar från Aitikgruvan än vad som var aktuellt i samband med att företaget fick miljötillstånd för att fördubbla produktionen i gruvan. Inte okej med så höga utsläpp menar Naturvårdsverket och varnar för att miljöskadan kan upptäckas på sikt.

– Koppar är mycket giftigt för mikroorganismer, även för växtplankton och alger. Det kan påverka fiskars förmåga att föröka sig och de här förändringarna kan ta lång tid innan de syns, säger Måns Cederberg jurist på Naturvårdsverket:

När Boliden fick tillstånd att utöka gruvan 2008 var villkoret att fram till nu utreda hur avfallet ska täckas över för att max 100 kilo koppar per år ska läcka ut från Aitik. Nu visar det sig att det läcker ut 5000 kilo koppar  och Boliden vill ha tillstånd att i framtiden släppa ut 2000 kilo per år. 20 gånger mer än vad det tidigare varit tal om och långt över vad Naturvårdsverket tycker är okej.

– Det är klart att det innebär en kostnad för bolaget att komma ner i de här nivåerna under 100 kilo, men de kostnaderna menar vi inte är orimliga utifrån det vi vet idag, säger Måns Cederberg.

Boliden vill nu ha mer tid, ända till 2016, för att utreda hur kopparläckaget kan minskas till de två ton som företaget vill släppa ut.

Bolidens jurist David Granberg säger att företaget har anlagt försöksytor vid Aitik för att testa olika sätt att täcka över gråberget.

– Vi vill ha mer tid för att hitta en bättre och mer kostandseffektiv metod, säger David Granberg.

Men det köper inte Naturvårdsverket. Boliden har ju haft mer än 20 år på sig, säger Måns cederberg på naturvårdsverket.

– Den här frågan har utretts sen 1989. Att ha långa utredningar som inte leder framåt är negativt.