Bobrist i Sjuhäradskommuner

Det är stor bostadsbrist i många västsvenska kommujner. Det visar en ny sammanställning som Boverket nyligen gjort.
I hela landet är det totalt 80 kommuner som klassas som kommun med bostadsbrist. 18 av dem finns i Västsverige. I Sjuhärad är Bollebygd en kommun som ansesd ha bostadsbrist. Även i de centrala delarna av Borås, Mark anses det vara bostadsbrist