Staten bygger lägenheter

Nu ska det bli lättare att hitta billiga hyresrätter och studentlägenheter i sjuhäradsområdet. Detta på grund av nya statliga pengar som Länstyrelsen delat ut.
Länstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att ge drygt 12 miljoner i bidrag till totalt 8 olika byggprojekt i området. Bidragen syftar till att stimulera nybyggandet av billiga hyresrätter som det på vissa håll i länet råder brist på.