Lidköping

Rätt diagnoser garanteras på Guldvingens Vårdcentral

1:46 min

Socialstyrelsen har beslutat att inte granska ärendet mot vårdcentralen Guldvingen i Lidköping. Vårdcentralen anmäldes internt av chefläkaren Ulf Svensson på grund av bristfälliga rutiner som medförde till felaktigheter i patientjournalerna.

– Vid en revision upptäcktes att vi hade registrerat ett antal diagnoser på ett felaktigt sätt och det fanns en risk för patientsäkerheten och därför gjorde vi en LEX Maria anmälan och sedan ändrade vi våra rutiner internt, förklarar Ulf Svensson, chefläkaren på vårdcentralen Guldvingen i Lidköping.

Han säger att den interna utredningen som gjordes efter anmälan, har lett till förbättringar på vårdcentralen.

– Vi har gjort en bra rutin för hur vi sätter och registrerar diagnoser på patienterna, och vi har sett till att den rutinen följs av alla offentligt drivna vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

– Nu är vi säkra på att vi får rätt diagnos i journalen, och det är ju en grund för att vi ska kunna ge rätt behandling och inte göra några felaktigheter.

Ingen patient har kommit till skada. Men Vårdvalsenheten har beslutat att Vårdcentralen Guldvingen blir tvungen att betala tillbaka patientersättningen till Västra Götalands regionen.  

– Det blir ingen omedelbar konsekvens på patienterna eftersom vi har undanröjt en potentiell risk och vi är väldigt glada över att vi har nu fått chansen att förbättra oss, säger Ulf Svensson.