Sjöarna mår bättre

Sjöarna i Örebro län mår bättre i dag än för 20 år sen. Men det finns förtfarande höga halter av gödningsämnen och metaller i sjörana, visar en rapport från länsstyrelsen i Örebro.
Det är kalkningen som håller försurningen i schack. Men det är en kortsiktig lösning på problemet säger Pelle Grahn på länsstyrelsen. En långsiktig lösning kräver minskat utsläpp från fordon och industrier inte bara i Sverige utan i hela Europa säger Pelle Grahn.