Vi saknar immunitet mot nytt fågelvirus

1:47 min

Det nya nytt influensaviruset H7N9 som upptäcktes i Kina i våras visar oroväckande tecken på att kunna spridas över världen. Ny forskning tyder på att viruset blivit allt mer anpassat för människors luftvägar - och att vi människor, till skillnad från vid många andra influensavirus, helt saknar immunitet mot viruset.

- Det här viruset verkar, och det är en negativ faktor, vara helt nytt för mänskligheten. Man har tittat på prover från en stor mängd människor och sett att det inte verkar vara någon som har utsatts för det här viruset tidigare. Det betyder att hela världen skulle kunna drabbas av det om det får fart, säger Annika Linde, överläkare vid Smittskyddsinstitutet.

Det var i våras som det nya influensaviruset, av en typ som kallas H7N9, först upptäcktes. Hittills har minst 132 människor smittats, och av dem har minst 43 avlidit. Det forskas nu intensivt om viruset, och resultaten är enligt forskarna oroväckande.

Än så länge tros viruset bara ha smittat människor via fåglar, troligen vid de stora fågelmarknader som funnits i Kina. Men i en studie som publiceras idag har forskare sett att en variant av viruset kunnat sprida sig mellan illrar - vars luftvägar liknar våra på många sätt. Det, menar forskarna, ökar risken att det ska börja spridas från människa till människa.

Andra studier från den gångna veckan visar inte bara att vi människor helt saknar immunitet mot viruset, utan också att det främsta läkemedlet vi har mot influensa, Tamiflu, har dålig effekt.

Nu har kinesiska myndigheter stängt fågelmarknaderna, och den senaste tiden har inga nya fall upptäckts. Men viruset finns kvar, och om det fortsätter att förändras åt fel håll så kan det bli ett allvarligt hot.

Ännu är vi inte där säger Annika Linde, men vi behöver förbereda oss för att möta en ny möjlig pandemi.

- Vi måste följa det här viruset, vi måste förbereda vaccinframställning, men ännu så länge har vi inga säkra hållpunkter för att det lätt sprids mellan människor.

Referenser:
Zhang et al. H7N9 Influenza Viruses are Transmissible in Ferrets by Respiratory Droplet. Science, 18 July 2013. DOI: 10.1126/science.1240532

Belser et al. Pathogenesis and transmission of avian influenza A (H7N9) virus in ferrets and mice. Nature, 10 July 2013. DOI: 10.1038/nature12391

Watanabe et al. Characterization of H7N9 influenza Aviruses isolated from humans. Nature, 10 July 2013. doi:10.1038/nature12392