Bättre studieresultat med hemspråk

Fler skolor i utsatta områden ska nu få använda sig av framgångsrika men kontroversiella undervisningsmetoder. Regeringen satsar 225 miljoner kronor för undervisning i flera olika ämnen på elevernas egna hemspråk.

Elever med utländsk bakgrund ska inte halka efter i olika ämnen bara för att de inte kan svenska, säger skolminister Ibrahim Baylan, om det kontroversiella förslaget.

– Jag tror det är viktigt att vi tar till oss de goda exempel som finns här i Malmö men också i andra delar av landet, där man visar väldigt goda resultat, säger Ibrahim Baylan.

Bättre i kärnämnena
På Kroksbäcksskolan i Malmö fick elever kraftigt förbättrade studieresultat i kärnämnena engelska, matematik och svenska när de fick undervisning på sina modersmål.

Det är de goda exemplen från olika skolor som ska göras till accepterade nationella undervisningsmetoder.

Fedja Jakupovic går tredje ring på Pauliskolan i Malmö.

– För en som mig som har svårt för språk kunde det ha varit bra. Jag förstår bättre på mitt språk.

Satsning på skolbibliotek
Skolministern vill också att pengarna skall användas till att stärka det svenska språket, framför allt läsförmågan. Det innebär bland annat en satsning på skolbiblioteken.

Universitet och högskolor ska också knytas till skolor i utsatta områden för att locka fler elever till högskolestudier.

Kontakten mellan hem och skola måste också bli bättre.

– Ifall föräldrarna blir mer insatta så kan de hjälpa sina barn bättre och bättre förstå vad de behöver hjälp med, säger Mona Rodbay som går tredje året på Pauliskolan.

Kontinuerligt projekt
Myndigheten för skolutveckling får nu regeringens uppdrag att ansvara för satsningen och fördela pengarna till de skolor som har särskilda behov. Enligt skolministern skall inte den här satsningen ses som ett kortsiktigt projekt.

– Jag har själv lite allergi mot ständigt nya projekt på integrationsområdet. Jag ser det här som en kontinuerlig del av skolans arbete, så jag vill inte se något sista datum på detta, säger skolminister Ibrahim Baylan.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericsson@sr.se