Nej till fler dubbdäcksförbud

2:22 min

Stockholms kommun säger nej till fler gator med dubbdäcksförbud. Det innebär att staden får svårt att klara EU:s krav på luftkvalitet.

I och med det växer riskerna för att Sverige drabbas av mycket höga böter i EU-domstolen växer. Något Ekot berättade om i onsdags. Ulrika Marking är en av dem som reagerat på luftkvaliten, men om fler dubbdäcksfria gator är rätt väg vet hon inte.

Det är länsstyrelsen i Stockholms län som vill att staden inför ytterligare två dubbdäcksfria gator förutom den enda gata som har det i dag. Men kommunen säger alltså nej och det kan man med sitt planmonopol göra. Ulla Hamilton är moderat trafikborgarråd i Stockholm.

– Därför att vi har kommit fram till att avgifter på dubbdäck är en mycket bättre variant än just att förbjuda på enskilda gator, säger hon.

Men nya förbud kräver noggrann skyltning. Det är dyrt och svårt att kontrollera, menar Ulla Hamilton.

En avgift på dubbdäck är inget som Stockholm, eller någon annan, kan införa på egen hand. Det kan bara regering och riksdag besluta om och det tar lång tid.

– Ja, det är ett problem. Det håller jag med om, säger Ulla Hamilton.

Detta kan låta som en fråga bara för Stockholm, men så är det absolut inte. Stockholm har flest gator i landet där det finns stora problem med de partiklar som dubbdäcken river upp.

När EU-domstolen granskar hur Sverige klarar EU:s luftkvalitetsdirektiv ska alla gator med partikelproblem i alla kommuner ner under gränsvärdena. Klarar inte Stockholm detta så ökar risker för att Sverige eventuellt kan få böta i allra värsta fall över 200 miljoner kronor.

– Ja, det är ju ett problem i sammanhanget. Men jag tror, som sagt, att vi får en mycket effektivare kontroll om vi får en dubbdäcksavgift, säger Ulla Hamilton.

I onsdags sade miljöminister Lena Ek i Ekot att kommunerna borde vara med och betala de höga böterna om Sverige fälls i EU-domstolen. Det anser inte Ulla Hamilton.

– Jag tycker det är ett konstigt resonemang eftersom där är konungariket Sverige, det vill säga landet, som har förbundit sig gentemot EU att följa detta bindande luftkvalitétsdirektiv, säger hon.

Men Stockholm gör allt vad som går att göra, anser hon. Gatorna städas noggrant, dammet binds när problemen är som störst under vår och tidig vinter – men det räcker inte.

– Vi skulle ändå behöva ha mera verktyg och en dubbdäcksavgift vore ett bra verktyg, säger Ulla Hamilton.