Dystert besked för unik samling

Bergsskolan i Filipstad har inte längre råd att sköta sin unika mineralsamling, den person som särskilt arbetat med samlingen har inte fått sin visstidsanställning förlängd.
Bergsskolans rektor Leif Bohlin säger till Filipstads Tidning att skolan inte har möjlighet att utveckla mineralsamlingen - men att det finns ett styrelsebeslut på att den inte ska skingras, utan den ska bevaras i det skick den är. Mineralsamlingen i Filipstad är den näst största i landet och väl ansedd.